НОВИНИ

Обстеження будівель і споруд

При реконструкції (розширенні) існуючих об’єктів обовязково необхідно знати їхній поточний технічний стан, виявити можливі дефекти та здатність несучих і огороджувальних конструкцій «витримати» передбачувані навантаження. Результати цього обстеження є основою  для проектування реконструкції таких об’єктів.

Наші спеціалісти мають значний професійний досвід проведення подібних робіт. Наша компанія входить до затвердженого спільним наказом Держбуду України і Держнаглядохоронпраці України переліку підприємств, що рекомендовані для проведення обстеження і паспортизації об’єктів.

Під час обстеження ми контролюємо, випробовуємо, аналізуємо й оцінюємо всі важливі складові об’єктів, а саме:

►  Ми вивчаємо експлуатаційні якості, стан і несучу здатність фундаментів, несучих і огороджувальних конструкцій;

►  Ми визначаємо необхідність посилення чи заміни конструкцій і конструктивних елементів та пропонуємо рекомендації щодо способів такого посилення або заміни;

Ми прогнозуємо поведінку несучих і огороджувальних конструкцій у майбутньому;

Ми проводимо аудит здатності об’єкта до досягнення  всіх проектних показників.

Наше основне завдання – виявляти дефекти конструкцій, визначати  їх причини та вплив дефектів на експлуатаційні якості конструкцій і об’єкта  в цілому, спрогнозувати технічний стан об’єкта в майбутньому та дати рекомендації щодо забезпечення належного стану несучих та огороджувальних конструкцій, а також об’єкта в цілому.

Наші спеціалісти досконало володіють і постійно застосовують всі існуючі методи обстеження:

  • візуальний метод,
  • інструментальний метод,
  • лабораторні випробування.

В результаті, наші Партнери отримують професійний висновок з необхідними розрахунками і рекомендаціями щодо подальшої експлуатації об’єкта і посилення або заміни (за необхідності) його несучих і огороджувальних конструкцій.

Приватне підприємство фірма «МЛАД»
49024, м. Дніпропетровськ,
вул. Універсальна, 10
тел. +38 (056) 370-59-87
тел.\ факс. +38 (056) 370-59-86
referent@stroybiz.com.ua