НОВИНИ

Проектно-кошторисна документація

В будь-якому добротному проекті рішення повинні бути чіткими, зрозумілими, погодженими зі всіма учасниками й повністю підготовленими до реалізації. Від цього залежить якісне виконання робіт у визначені терміни і в рамках прийнятого бюджету.

Основою для уточнення всіх рішень є проектно-кошторисна документація. Її розробка – багатогранний, складний і відповідальний процес. Від того, наскільки грамотно й кваліфіковано це зроблено, залежить ефективність, технологічність і простота реалізації рішень.

Усвідомлюючи важливість підготовки правильної проектно-кошторисної документації, ми розробили й запровадили стандарти проектування, що забезпечило:

підвищення якості проектних робіт, що виконуються, за рахунок постійного багаторівневого контролю  і використання єдиних програмних комплексів при розробці всіх розділів проекту;


►  скорочення термінів розробки проектно-кошторисної документації завдяки удосконаленню технології і організації процесу за принципом «критичного ланцюга»;


зниження вартості проектування в зв’язку зі скороченням термінів виконання робіт. Це також дозволило виконувати великий обсяг робіт протягом того ж часу;


можливість прийняття найефективніших і простих для реалізації рішень завдяки тісному співробітництву розробників проекту і спеціалістів будівельної групи компанії;


зростання довіри до нашої компанії і впевненості Партнерів у тому, що кожне наше рішення обгрунтоване, а кожне завдання буде своєчасно виконане.

Розроблені нами проекти і рішення проходять внутрішню інвестиційно-будівельну експертизу на їх ефективність з точки зору практичної реалізації і відповідності вимогам. Тільки після такої експертизи рішення вважаються прийнятими, а проекти – готовими до виконання.

Своїм Партнерам ми рекомендуємо готувати проектно-кошторисну документацію після виконання допроектних пророботок на двох стадіях проектування:

 Стадія «П» – «проект» - приймаються основні проектні рішення без деталізації.  Проектну документацію стадії «П» - «проект»- наші Партнери можуть направити на експертизу, що прискорить отримання дозволу на початок робіт.

 Стадія «РД» – «робоча документація» - розробка детальної проектної документації, відповідно до якої виконуються будівельно-монтажні роботи. Документація цієї стадії готується в той час, коли документація стадії «П» проходить експертизу. Це дозволяє своєчасно враховувати всі зауваження експертів і значно скорочувати загальний термін проектування.

Ми приймаємо правильні, професійні, ефективні рішення, завдяки яким вчасно і якісно виконуємо взяті зобов’язання.

Приватне підприємство фірма «МЛАД»
49024, м. Дніпропетровськ,
вул. Універсальна, 10
тел. +38 (056) 370-59-87
тел.\ факс. +38 (056) 370-59-86
referent@stroybiz.com.ua