НОВИНИ

Система управління якістю

Ми розробили і запровадили в компанії систему управління якістю, що відповідає вимогам міжнародних стандартів управління якістю ISO ДСТУ 9001:2009, що підтверджено сертифікатом відповідності УкрСЕПРО.

Це дозволило:

   формалізувати діяльність компанії і її підрозділів;
  забезпечити найефективнішу взаємодію всіх учасників будівельного процесу, зробивши його прозорим і передбачуваним.

Стандарти й положення системи охоплюють весь спектр послуг компанії. Завдяки їх запровадженню ми отримали абсолютно нову якість реалізації проектів, яку високо оцінили наші Партнери.

В нашій компанії чіткі, прозорі і зрозумілі правила гри для всіх. Ми працюємо як одна команда, націлена на максимальний результат.

Назва діяльності/ процесу

(відповідальний)

Назва процедур

Відповідальні за функціонування процедури

Управління Системою менеджменту   якості (СМЯ)

   (Уповноважений  по  СМЯГенеральный директор)

Визначення Політики і цілей в сфері якості

Генеральный директор

Управління записами

Референт генерального директора

Управління документацією

Інженер з якості

Внутрішні аудити

Аналіз з боку керівництва

Оцінка і постійне поліпшення СМЯ

Генеральный директор

  Процес Планування,     обліку й контролю

   (Директор по Э і Р)

Просування компанії. Зв’язок з Замовником

Начальник планово-економічного відділу (ПЕВ)

Планування і контроль діяльності підприємств

Оцінка процесів системи управління якістю

  Процес підготовки виробництва

(Технічний  директор)

Збирання вихідних даних і документів, необхідних для проектування та будівництва об’єктів

Начальник проектно-конструкторського бюро (ПКБ)

Обстеження конструкцій існуючих будівель і споруд

Розробка проектно-кошторисної документації (ПКД)

Здійснення авторського нагляду за ходом виконання робіт

Розробка технічних паспортів існуючих і тільки-но споруджених будівель і споруд (паспортизація об’єктів)

Хронометрування виробництва для розробки «місцевих» норм і розцінок

Начальник відділу підготовки виробництва і контролю (ВПВ і К)

Ревізія ПКД, видача зауважень до неї, спільна з ВПБ участь в корегуванні проектів

Спільне з Замовником формування дефектних актів і відомостей обсягів на виконання робіт, розробка  ПКД  по яким не вимагається

Технологічна підготовка виробництва

Розробка ПВР, ПОБ з побудовою відповідних графіків

Розрахунок калькуляцій і кошторисів на роботи з визначенням необхідних для їхнього виконання ресурсів

Контроль технологічної дисципліни при виконанні робіт і їх якості

Контроль і організація дотримання вимог законодавства  про охорону праці

Контроль усунення зауважень

Будівельний інжиніринг на всіх стадіях реалізації проекту

Процес  виробництва (Директор з виробництва)

Організація, диспетчеризація, контроль і документальне забезпечення виробництва

Начальник виробничо-технічного відділу (ВТВ)

Проведення будівельно-монтажних робіт з відповідною документальною фіксацією виконаних робіт

Начальник будівельно-монтажного цеху (БМЦ)

Виготовлення металоконструкцій з відповідною документальною фіксацією виконаних робіт

Начальник цеху з виготовлення металоконструкцій (ЦМК)

Управління невідповідною продукцією

Директор з виробництва

Механізація проведення робіт

Начальник ЕМС

   Процес управління ресурсами

(Директор з виробництва)

Матеріально-технічне забезпечення діяльності

Начальник ВМТЗ

Підтримка устаткування в робочому стані

Начальник ЕМС

Метрологічне забезпечення діяльності

Інфраструктура й виробниче середовище

Підготовка і підбір персоналу

Референт генерального директора

Приватне підприємство фірма «МЛАД»
49024, м. Дніпропетровськ,
вул. Універсальна, 10
тел. +38 (056) 370-59-87
тел.\ факс. +38 (056) 370-59-86
referent@stroybiz.com.ua