НОВИНИ

Cистема якісного менеджменту

Курс «СИСТЕМА ЯКІСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ» розрахований на посадових осіб та інженерно-технічних працівників підрозділів і підприємств компанії. Завдання курсу - поліпшення якості організації, управління і забезпечення ефективної взаємодії всіх учасників будівельного процесу на кожному етапі.

Тема (предмет) навчання

Мета і завдання навчання

    1

Вступ до TQM(TotalQualityManagement).  

Принципи менеджменту якості.

Вивчення сучасних принципів управління з врахуванням існуючих ринкових умов.

    2

Процесний підхід до управління . Визначення процесного підходу. Терміни і визначення. Складові процесу. Визначення власників і учасників.

Вивчення основних положень процесного підходу, методів їх визначення, моделювання і опису. Визначення значення «вузьких місць» для функціонування, результативності і ефективності процесів.

    3

Статистичні методи управління процесами. Вступ

Вивчення і відпрацювання навичок застосування основних (найпростіших) статистичних методів управління процесами з точки зору прийняття  рішень на підставі фактів.

    4

Статистичні методи управління процесами. Контрольний лист. Контрольна карта

    5

Статистичні методи управління процесами. Діаграми Ісікави. Діаграма (аналіз) Парето.

    6

Статистичні методи управління процесами. Діаграма розкидання (розсіювання). Метод   стратифікації (розшарування даних).

    7

Статистичні методи управління процесами. Гістограма. Вирішення завдань.

    8

Статистичні методи управління процесами. Вирішення завдань.

    9

Міжнародний стандарт ДСТУ ISO 9001-2009 . Вступ до стандарту. Основні позиції і вимоги стандарту.

Вивчення  термінології і основних положень та вимог стандарту стосовно діяльності підприємства

   10

Сучасні підходи до управління. Міжнародний стандарт ДСТУ ISO 9001 -2009 – залік (тести).

Контроль сприйняття матеріалу.

 

 

  11

Том-1 (управлінська структура, правила, системи, положення). Управлінська структура компанії. Функції підрозділів підприємства. Принципова схема взаємозв’язків при вирішенні виробничих завдань. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Положення про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію. Система організації обліку і переміщення матеріальних цінностей.

Ознайомлення з організаційно-функціональною структурою підприємства, місцем кожного в цій структурі, принципами взаємозв’язку підрозділів і спеціалістів підприємства, а також з основними принципами роботи підприємства, що є частиною корпоративної культури

  12

Система оплати праці (СОП). Положення про бюджетування.

Мотивація співробітників через усвідомлення основних положень СОТ і бюджетування

   13

Том-2 (система управління якістю). Керівництво по якості (основні положення).

Спрощення, керування і найефективніше запровадження системи управління якістю через вивчення і сприйняття її вимог і положень, а також закладених в ній принципів.

   14

Процес «Управління  СМК».

 • Положення по управлінню документацією.
 • Положення по управлінню записами.

   15

Процес «Управління   СМК».

 • Положення по внутрішніх аудитах.
 • Положення по корегуючих і попереджувальних діях.

   16

Процес «Планування, облік і контроль діяльності підприємства».

 • Положення по просуванню компанії на ринку. Зв’язок з Замовниками.
 • Положення по плануванню і контролю діяльності підприємства.

   17

Процес «Підготовка виробництва».

 • Положення про процес «Підготовка виробництва»

   18

Процес «Виробництво».

 • Положення про процес «Виробництво».
 • Положення по управлінню невідповідною продукцією.

   19

Процес «Управління ресурсами»

 • Положення по матеріально-технічному забезпеченню діяльності.
 • Положення по підтриманню устаткування в робочому стані.

   20

Процес «Управління ресурсами».

 • Положення по метрологічному забезпеченню діяльності.
 • Положення по підготовці і підбору персоналу.

   21

Внутрішня нормативна документація (Том-1,2,3) – залік (тести).

Контроль сприйняття матеріалу

Приватне підприємство фірма «МЛАД»
49024, м. Дніпропетровськ,
вул. Універсальна, 10
тел. +38 (056) 370-59-87
тел.\ факс. +38 (056) 370-59-86
referent@stroybiz.com.ua